Chuyên môn

Hội thi " Cô nuôi giỏi" bậc học mầm non cấp huyện

Hội thi " Cô nuôi giỏi" bậc học mầm non cấp huyện

Tham gia hội thi "cô nuôi giỏi" bậc học Mầm non

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016-2017

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016-2017

Trường Mầm Non Đức Nhân tổ chức hội nghj công chức, viên chức 2016-2017