Một số hoạt động chào mừng ngày 20/11Để chào mừng ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam. Trường Mầm non đức nhân đã tổ chức một số hoạt động để chào mừng ngày lễ.

Thao giảng chào mừng ngày 20/11Văn nghệ chào mừng 20/11

Trang trí góc thiên nhiên của bé.