"Thực hiện kế hoạch chỉ đạo năm học 2018 - 2019 của nhà trường. Ngày 13/12/2018, 24,25,26/12/2018 Trường MN Đức Nhân đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019".     

Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường được tổ chức định kỳ theo năm học, với mục đích thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tuyển chọn, công nhận và suy tôn các giáo viên có năng lực chuyên môn, đồng thời đây cúng là dịp để giáo viên thể hiện năng lực sư phạm, học tập và trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác và sử dụng sáng tạo, hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học.

Nhà trẻ "Khám phá vật chìm nổi"

Lớp mẫu giáo bé "Quan sát vườn hoa"

Lớp mẫu giáo 4 tuổi "Bò kết hợp chui qua cổng"

Lớp mẫu giáo 5 tuổi "Hoạt động góc"