22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Để cho các cháu mẫu giáo biết được ý nghĩa ngày lễ 22/112, chúng tôi đã trò chuyện cùng với các cháu qua những hình ảnh, những câu chuyện, những bài hát, bài thơ. Và đặc biệt hơn tổ chức cho các cháu đến tham quan và dâng hương tại tượng đài liệt sĩ nơi có biết bao anh hùng liệt sĩ đã hi sinh. 

Một số hình ảnh tham qua và dâng hương tượng đài liệt sĩ.