Tháng 8/2018 tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ra quân tổ chức lao động, phong quang trường lớp để chào đón năm học 2018 - 2019. Với sự nhiệt huyết và tận tình của tập thể nhà trường đã đem lại kết quả tốt đẹp.