Sau một năm học với nhiều nổ lực và cố gắng của toàn bộ tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đến giờ phút này trường Mầm non Đức Nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018.