Sáng ngày 11/9/2018, Phòng giáo dục Đào tạo Đức Thọ tổ chức lễ tổng kết năm học 2017-2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 với sự tham dự của lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng gióa dục cùng các ban ngành huyện và tất cả ban giám hiệu nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên giỏi tỉnh về tham dự. Buổi lễ được tổ chức long trọng, trang nghiêm. Trong buổi lễ được nghe bản báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019,  ý kiến phát biểu chỉ đạo của lảnh đạo ngành và lãnh đạo sở và dặc biệt ở buổi lễ đã  nghe ý kiến góp ý bổ sung cho bản báo cáo của các đơn vị trường học để bản báo cáo sát với thực tế hơn. Trong buổi lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.Buổi lễ kết thúc với sự đồng tình và nhất trí cao về phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. 

Một số hình ảnh buổi lễ