Một số hoạt động năm học 2016-2017 của trường Mầm Non Đức Nhân

                 Đầu năm học 2016 - 2017 trường Mầm Non Đức Nhân được sự quan tâm của ông Lê Đình Phố, chủ doanh nghiệp tại thành phố vũng tàu, đã ủng hộ cho nhà trường một số thùng sơn, Nhà trường đã sơn sửa tân trang lại trường lớp để chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017